行路難·其一

金樽清酒鬥十千,玉盤珍羞直萬錢。(羞 通:饈;直 通:值)

停杯投箸不能食,拔劍四顧心茫然。

欲渡黃河冰塞川,將登太行雪滿山。(雪滿山 一作:雪暗天)

閒來垂釣碧溪上,忽復乘舟夢日邊。(碧 一作:坐)

行路難!行路難!多歧路,今安在?

長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海。

jīn zūn qīng jiǔdòushí qiān , yù pán zhēn xiū zhíwànqián 。

金樽清酒鬥十千,玉盤珍羞直萬錢。

tíng bēi tóu zhù bù néngshí, bá jiàn sì gù xīn máng rán 。

停杯投箸不能食,拔劍四顧心茫然。

yù dù huáng hé bīngsāichuān ,jiāngdēng tàihángxuě mǎn shān 。

欲渡黃河冰塞川,將登太行雪滿山。

xián lái chuí diào bì xīshàng, hū fùchéngzhōu mèng rì biān 。

閒來垂釣碧溪上,忽復乘舟夢日邊。

xínglùnán!xínglùnán! duō qí lù , jīn ān zài ?

行路難!行路難!多歧路,今安在?

chángfēng pò lànghuìyǒushí , zhí guà yún fānjìcāng hǎi 。

長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海。

詩文翻譯

金盃中的美酒一斗值十千錢,玉盤裡名貴的菜餚價值萬錢。

停下酒杯,丟下筷子,不願進食,抽出寶劍,舉目四望,內心一片茫然。

我想遠渡黃河,河川被冰塊塞滿;我要登上太行山,大雪卻覆蓋滿山。

閒來無事像姜太公那樣在碧溪之上垂釣,忽然又夢見自己乘船經過日月之邊。

行路難啊,行路難!這麼多的岔路,我如今該置身哪一邊?

終有一天,我會乘長風破巨浪,掛起高高的船帆,渡過蒼茫的大海。

譯文二

金盃裡裝的名酒,每鬥要價十千; 玉盤中盛的精美菜餚,收費萬錢。

胸中鬱悶啊,我停杯投箸吃不下; 拔劍環顧四周,我心裡委實茫然。

想渡黃河,冰雪堵塞了這條大川; 要登太行,莽莽的風雪早已封山。

像呂尚垂釣溪,閒待東山再起; 又像伊尹做夢,他乘船經過日邊。

世上行路呵多麼艱難,多麼艱難; 眼前歧路這麼多,我該向北向南?

相信總有一天,能乘長風破萬里浪; 高高掛起雲帆,在滄海中勇往直前!

注釋

行路難:選自《李白集校注》,樂府舊題。金樽(zūn):古代盛酒的器具,以金為飾。清酒:清醇的美酒。鬥十千:一斗值十千錢(即萬錢),形容酒美價高。

玉盤:精美的食具。珍羞:珍貴的菜餚。羞:同“饈”,美味的食物。直:通“值”,價值。

投箸:丟下筷子。箸(zhù):筷子。不能食:咽不下。茫然:無所適從。

太行:太行山。

碧:一作“坐”。忽復:忽然又。

多岐路,今安在:岔道這麼多,如今身在何處?岐:一作“歧”,岔路。安:哪裡。

長風破浪:比喻實現政治理想。會:當。

雲帆:高高的船帆。船在海里航行,因天水相連,船帆好像出沒在雲霧之中。濟:渡。

創作背景

《行路難三首》是唐代偉大詩人李白的組詩作品。這三首詩抒寫了詩人在政治道路上遭遇艱難後的感慨,反映了詩人在思想上既不願同流合汙又不願獨善一身的矛盾。正是這種無法解決的矛盾所激起的感情波濤使組詩氣象非凡。詩中跌宕起伏的感情,跳躍式的思維,以及高昂的氣勢,又使作品具有獨特的藝術魅力,而成為後人廣為傳誦的千古名篇。

公元742年(天寶元年),李白奉詔入京,擔任翰林供奉。卻沒被唐玄宗重用,還受到權臣的讒毀排擠,兩年後被“賜金放還”,變相攆出了長安。李白被逼出京,朋友們都來為他餞行,求仕無望的他深感仕路的艱難,滿懷憤慨寫下了此篇《行路難》 。

詩文賞析

詩的前四句寫朋友出於對李白的深厚友情,出於對這樣一位天才被棄置的惋惜,不惜金錢,設下盛宴為之餞行。“嗜酒見天真”的李白,要是在平時,因為這美酒佳餚,再加上朋友的一片盛情,肯定是會“一飲三百杯”的。然而,這一次他端起酒杯,卻又把酒杯推開了;拿起筷子,卻又把筷子撂下了。他離開座席,拔下寶劍,舉目四顧,心緒茫然。停、投、拔、顧四個連續的動作,形象地顯示了內心的苦悶抑鬱,感情的激盪變化。

接著兩句緊承“心茫然”,正面寫“行路難”。詩人用“冰塞川”、“雪滿山”象徵人生道路上的艱難險阻,具有比興的意味。一個懷有偉大政治抱負的人物,在受詔入京、有幸接近皇帝的時候,皇帝卻不能任用,被“賜金還山”,變相攆出了長安,這正像是遇到了冰塞黃河、雪擁太行。但是,李白並不是那種軟弱的性格,從“拔劍四顧”開始,就表示著不甘消沉,而要繼續追求。“閒來垂釣碧溪上,忽復乘舟夢日邊。”詩人在心境茫然之中,忽然想到兩位開始在政治上並不順利,而最後終於大有作為的人物:一位是呂尚,九十歲在磻溪釣魚,得遇文王;一位是伊尹,在受商湯聘前曾夢見自己乘舟繞日月而過。想到這兩位歷史人物的經歷,又給詩人增加了信心。

“行路難,行路難,多歧路,今安在?”呂尚、伊尹的遇合,固然增加了對未來的信心,但當他的思路回到眼前現實中來的時候,又再一次感到人生道路的艱難。離筵上瞻望前程,只覺前路崎嶇,歧途甚多,不知道他要走的路,究竟在哪裡。這是感情在尖銳複雜的矛盾中再一次迴旋。但是倔強而又自信的李白,決不願在離筵上表現自己的氣餒。他那種積極用世的強烈要求,終於使他再次擺脫了歧路彷徨的苦悶,唱出了充滿信心與展望的強音:“長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海!”他相信儘管前路障礙重重,但仍將會有一天要像南朝宋時宗愨(que)所說的那樣,乘長風破萬里浪,掛上雲帆,橫渡滄海,到達理想的彼岸。

這首詩一共十四句,八十二個字,在七言歌行中只能算是短篇,但它跳蕩縱橫,具有長篇的氣勢格局。其重要的原因之一,就在於它百步九折地揭示了詩人感情的激盪起伏、複雜變化。詩的一開頭,“金樽美酒”,“玉盤珍羞”,讓人感覺似乎是一個歡樂的宴會,但緊接著“停杯投箸”、“拔劍四顧”兩個細節,就顯示了感情波濤的強烈衝擊。中間四句,剛剛慨嘆“冰塞川”、“雪滿山”,又恍然神遊千載之上,彷彿看到了呂尚、伊尹由微賤而忽然得到君主重用。詩人心理上的失望與希望、抑鬱與追求,急遽變化交替。“行路難,行路難,多歧路,今安在?”四句節奏短促、跳躍,完全是急切不安狀態下的內心獨白,逼肖地傳達出進退失據而又要繼續探索追求的複雜心理。結尾二句,經過前面的反覆迴旋以後,境界頓開,唱出了高昂樂觀的調子,相信他自己的理想抱負總有實現的一天。通過這樣層層迭迭的感情起伏變化,既充分顯示了黑暗汙濁的政治現實對詩人的巨集大理想抱負的阻遏,反映了由此而引起的詩人內心的強烈苦悶、憤鬱和不平,同時又突出表現了詩人的倔強、自信和他對理想的執著追求,展示了詩人力圖從苦悶中掙脫出來的強大精神力量。

思想感情(中心):抒發了作者懷才不遇的憤慨,也表達了作者人生前途充滿樂觀的豪邁氣概。

上一篇: 江雪

下一篇:登高